SELAMAT DATANG KE BLOG KAMI :)

Sunday, 6 November 2011

Manfaatkan masa lapang

Terdapat lebihan masa yang biasanya disia-siakan tetapi ianya boleh dimanfaatkan oleh seorang pelajar. Masa yang singkat-singkat ini dikenali sebagai sela masa. Antaranya ialah;
1.    Semasa menunggu kenderaan.
2.    Semasa menaiki kenderaan dalam perjalanan pergi dan balik sekolah ke tempat belajar.
3.    Semasa menunggu pengajar datang memberi pengajaran setiap hari.
4.    Semasa menunggu kelas amali dimulakan.
5.    Masa rehat yang berlebihan
6.    Semasa menunggu masa makan pagi, tengahari, petang dan malam.
7.    Masa antara kuliah.
8.    Aktiviti yang boleh dilakukan pada sela masa.
9.    Membaca bacaan awal atau sepintas lalu tentang tajuk yang telah diajar sebelumnya atau tajuk yang akan diajar oleh guru.
10.  Membaca nota ringkas, nota neumonik, formula, melihat gambarajah dan sebagainya.
11.  Membaca nota kecil yang mudah dibawa.
12.  Berbincang dengan rakan tentang sesuatu tajuk.
13.  Membaca atau menyemak nota yang baru diterima.
14.  Sesuai untuk berbincang mengenai persatuan yang anda sertai.
15.  Tindakan selanjutnya.
16.  Menentukan jumlah masa dan menyediakan jadual ini merupakan perkara yang mudah dan bagi semua pelajar.
17.  apa yang selalu mendatangkan masalah kepada pelajar ialah untuk melaksanakannya dan inilah perkara yang paling besar rumit dihadapi oleh pelajar.
Antara cara yang boleh digunakan untuk mengatasi ialah:
  • Berdoa kehadrat Allah s.w.t. agar mampu melakukannya.
  • Berniat dengan bersungguh untuk melakukannya.
  • Keazaman dan kesungguhan yang tinggi.
  • Ketabahan dan kesabaran untuk melakukan dan berkorban.
  • Sentiasa berfikir dan menyedari kesan buruk jika gagal menguruskan masa dengan baik.
  • Menilai dan mengingat kembali objektif, niat dan tujuan asal membuat jadual waktu dan melakukan proses pembelajaran setiap hari.
  • Elakkan suka bertangguh.
  • Jika anda rasa malas, ingatkan semula matlamat dan tujuan anda belajar ke sekolah

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
Pink Pencil